omgevingsvergunning aangevraagd Eikeboom 16

30 jan 2019
Eikeboom 16, kappen boom * 17 januari 2019, 0214114916

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.