omgevingsvergunning aangevraagd Egelantier thv nr. 6

30 jun 2021
omgevingsvergunning aangevraagd Egelantier thv nr. 6

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.