omgevingsvergunning aangevraagd Egelantier 24

24 mrt 2021
 Egelantier 24, vervangen kozijn * 15 maart 2021, ODR2102326

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.