omgevingsvergunning aangevraagd Eemweg ong.

19 Feb 2020
 Eemweg ong., kappen boom * 4 februari 2020, 0214135196

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.