omgevingsvergunning aangevraagd Dresselhuijsweg 6

23 dec 2020
 Dresselhuijsweg 6, kappen 2 bomen * 10 december 2020, 0214152816

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.