omgevingsvergunning aangevraagd Distelvlinderlaan ong.

9 okt 2019
 Distelvlinderlaan ong., bouwen 2 langzaam verkeer bruggen * 24 september 2019, 0214128521

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.