omgevingsvergunning aangevraagd Debussystraat 7

24 dec 2019
 Debussystraat 7, kappen 5 bomen * 15 december 2019, 0214132830

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.