omgevingsvergunning aangevraagd De Raaf 33a

4 mrt 2020
 De Raaf 33a, wijzigen gebruik naar maatschappelijk * 21 februari 2020, 0214136170

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.