omgevingsvergunning aangevraagd Colijnstraat 5

24 dec 2019
 Colijnstraat 5, plaatsen dakkapel * 16 december 2019, 0214132907

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.