omgevingsvergunning aangevraagd Chopinplein 1a

4 mrt 2020
 Chopinplein 1a, wijzigen gebruik t.b.v. (afhaal)restaurant * 24 februari 2020, 0214136297

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.