omgevingsvergunning aangevraagd Chopinplein 11

11 dec 2019
 Chopinplein 11, vervangen reclame * 3 december 2019, 0214132285

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.