omgevingsvergunning aangevraagd Burg.Schorerlaan 29

10 Feb 2021
 Burg.Schorerlaan 29, kappen 8 bomen * 29 januari 2021, ODR2100459

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.