omgevingsvergunning aangevraagd Buizerdstraat 6

5 jun 2019
 Buizerdstraat 6, bouwen schuur * 21 mei 2019, 0214122193

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.