omgevingsvergunning aangevraagd Buizerdstraat 29

29 apr 2020
 Buizerdstraat 29, plaatsen dakkapel * 14 april 2020, 0214139109

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.