omgevingsvergunning aangevraagd Buitenmolenstraat 7

19 Feb 2020
 Buitenmolenstraat 7, legaliseren 2 bergingen * 4 februari 2020, 0214135199

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.