omgevingsvergunning aangevraagd Brahmsstraat 9

10 Feb 2021
 Brahmsstraat 9, plaatsen dakkapel * 27 januari 2021, ODR2100321

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.