omgevingsvergunning aangevraagd Bosuilstraat 4

30 jun 2021
 Bosuilstraat 4, plaatsen dakopbouw * 14 juni 2021, ODR2107000

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.