omgevingsvergunning aangevraagd Boomkikkerlaan 27

1 apr 2020
 Boomkikkerlaan 27, plaatsen dakkapel * 19 maart 2020, 0214137649

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.