omgevingsvergunning aangevraagd Boerenstraat 41

15 apr 2020
 Boerenstraat 41, splitsen woning in 3 wooneenheden * 3 april 2020, 0214138571

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.