omgevingsvergunning aangevraagd Boerenstraat 1

13 jan 2021
 Boerenstraat 1, wijziging bestemming van kantoor naar wonen * 29 december 2020, 0214153735

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.