omgevingsvergunning aangevraagd Blokwetering 44

20 nov 2019
 Blokwetering 44, legaliseren dakkapel * 5 november 2019, 0214130852

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.