omgevingsvergunning aangevraagd Blokwetering 38

23 dec 2020
 Blokwetering 38, plaatsen dakkapel * 13 december 2020, 0214152893

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.