omgevingsvergunning aangevraagd Blokwetering 34

21 aug 2019
> Blokwetering 34, aanleggen van een inrit • 29 juli 2019, 0214125918

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.