omgevingsvergunning aangevraagd Blokwetering 1

3 jul 2019
 Blokwetering 1, maken doorgang van keuken naar garage * 21 juni 2019, 0214123785

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.