omgevingsvergunning aangevraagd Bikolaan 8

18 sep 2019
 Bikolaan 8, plaatsen kozijnen * 4 september 2019, 0214127429

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.