omgevingsvergunning aangevraagd Bikolaan 4

13 nov 2019
 Bikolaan 4, vervangen kozijn voorgevel * 30 oktober 2019, 0214130523

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.