omgevingsvergunning aangevraagd Bikolaan 22

27 mrt 2019
 Bikolaan 22, kappen boom * 13 maart 2019, 0214117940

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.