omgevingsvergunning aangevraagd Bikolaan 14

19 jun 2019
 Bikolaan 14, vervangen kozijnen * 10 juni 2019, 0214123061

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.