omgevingsvergunning aangevraagd Beusichemsedijk/Havendijk

20 nov 2019
 Beusichemsedijk/Havendijk, wijziging ondersteuningsconstructie brug Havendijk * 11 november 2019, 0214131212

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.