omgevingsvergunning aangevraagd Beukeboom 16

29 jan 2020
 Beukeboom 16, plaatsen dakkapel aan de voorzijde * 16 januari 2020, 0214134177

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.