omgevingsvergunning aangevraagd Beukeboom 16

4 dec 2019
 Beukeboom 16, kappen boom * 21 november 2019, 0214131787

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314