omgevingsvergunning aangevraagd Betsy Perkweg 11

8 mei 2019
 Betsy Perkweg 11, bouwen van een houten overkapping * 30 april 2019, 0214120631

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.