omgevingsvergunning aangevraagd Beethovenlaan 24

1 jul 2020
 Beethovenlaan 24, plaatsen dakkapel * 22 juni 2020, 0214143088

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.