omgevingsvergunning aangevraagd Beethovenlaan 24

26 Feb 2020
 Beethovenlaan 24, kappen boom * 10 februari 2020, 0214135537

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.