omgevingsvergunning aangevraagd Beethovenlaan 23

9 dec 2020
 Beethovenlaan 23, opsplitsen commerciële ruimte * 26 november 2020, 0214152009

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.