omgevingsvergunning aangevraagd Beethovenlaan 23

4 mrt 2020
 Beethovenlaan 23, plaatsen reclamebord * 17 februari 2020, 0214136345

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.