omgevingsvergunning aangevraagd Beesdseweg 2

19 Feb 2020
 Beesdseweg 2, plaatse nieuwe pui in noordoost gevel 1e verdieping * 7 februari 2020, 0214135409

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.