omgevingsvergunning aangevraagd Barbarakruid 1

20 mrt 2019
 Barbarakruid 1, uitbouwen garage * 7 maart 2019, 0214117608

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.