omgevingsvergunning aangevraagd Bakelbos achter 29

20 Feb 2019
 Bakelbos achter 29, plaatsen tijdelijke woonunit * 10 februari 2019, 0214116138

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.