omgevingsvergunning aangevraagd Bakelbos 9

6 nov 2019
 Bakelbos 9, vergroten woning * 21 oktober 2019, 0214129982

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.