omgevingsvergunning aangevraagd Bakelbos 5a

9 dec 2020
 Bakelbos 5a, uitbouw achterzijde woning * 1 december 2020, 0214152195

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.