omgevingsvergunning aangevraagd Bakelbos 34

5 Feb 2020
 Bakelbos 34, uitbreiden woning * 21 januari 2020, 0214134423

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.