omgevingsvergunning aangevraagd Bakelbos 29

17 apr 2019
 Bakelbos 29, isolatie zij- en achtergevel * 9 april 2019, 0214119494

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.