omgevingsvergunning aangevraagd Bakelbos 21

1 apr 2020
 Bakelbos 21, plaatsen schuur * 20 maart 2020, 0214137746

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.