omgevingsvergunning aangevraagd Bakelbos 2

22 mei 2019
 Bakelbos 2, wijzigen pui voorgevel woning en plaatsen 6 dakramen * 13 mei 2019, 0214121484

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.