omgevingsvergunning aangevraagd Bachlaan 58

18 mrt 2020
 Bachlaan 58, plaatsen schutting/hedra op erfgrens * 4 maart 2020, 0214136793

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.