omgevingsvergunning aangevraagd Annie Romein-Verschoorpad 1

29 mei 2019
 Annie Romein-Verschoorpad 1, plaatsen antennemast * 14 mei 2019, 0214121478

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.