omgevingsvergunning aangevraagd Anna Polakstraat 22

27 mei 2020
 Anna Polakstraat 22, wijzigen pui in voorgevel * 15 mei 2020, 0214140900

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.