omgevingsvergunning aangevraagd Akkerwindelaan 39

31 mrt 2021
 Akkerwindelaan 39, bouwen overkapping * 17 maart 2021, ODR210249

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.