omgevingsvergunning aangevraagd Achterweg 7

17 apr 2019
 Achterweg 7, verbouw en herbouw schuur * 10 april 2019, 0214119575

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.